M A A R T E N V E R B A A R S C H O T

Info/Contact 

In de jaren zestig was Verbaarschot als kind getuige van zijn vader's grote hobby: foto's maken, deze zelf ontwikkelen en afdrukken. Fotografie werd daarmee een vertrouwd en geliefd medium om zich creatief te uiten. Na een loopbaan in de zorg ging hij naar de Fotoacademie in Amsterdam om fotograaf te worden. Hij ontdekte dat hij zich moeilijk kon vastleggen in een specifieke richting en dat is herkenbaar in zijn werk. Hedendaagse fotografie biedt hem ongekend veel mogelijkheden om 'beeld" te maken en wil deze graag benutten. Hij weet zich geinspireerd door beeldende kunst, religieuze thema's, de mens die zich onbespied waant op straat of juist als een mooi uitgelicht portret. In zijn beelden streeft hij naar kunstzinnigheid, deregulering , schoonheid en betekenis. Onderwerpen vindt hij vaak in de reflectie op zijn eigen bestaan zoals zijn werkervaringen in de zorg, de 2e wereldoorlog en zijn katholieke opvoeding. Verbaarschot experimenteert graag en maakt digitaal samengesteld beeld van gescande materialen, teksten en oude foto's bewerkt met verf en papier. Het leidt tot periode's waarin hij zich meer terugtrekt in zijn atelier die hij afwisselt met perioden waarin hij erop uittrekt voor het maken van portretten of documentair werk naar meer traditioneel gebruik. 

In the 1960s, Verbaarschot witnessed his father's great hobby as a child: taking photos, developing and printing them himself. Photography thus became a trusted and beloved medium for creative expression. After a career in healthcare, he went to the Photo Academy in Amsterdam to become a photographer. He discovered that it was difficult for him to commit himself in a specific direction and that is recognizable in his work. Contemporary photography offers him unprecedented opportunities to make 'images' and is eager to use them. He is inspired by visual art, religious themes, people who imagine themselves unobserved on the street or as a beautifully lit portrait. In his images he strives for artistry, deregulation, beauty and meaning. He often finds subjects in the reflection on his own existence, such as his work experiences in care, the 2nd World War and his Catholic upbringing. Verbaarschot likes to experiment and creates a digital composite image of scanned materials, texts and old photos, edited with paint and paper. It leads to periods in which he withdraws more in his studio, which he alternates with periods in which he goes out to make portraits or documentary work according to more traditional use.

Maarten Verbaarschot
Plattenburgerweg 49
6824 ES ARNHEM

info@maartenverbaarschot.nl
Tel. 06 34013799

KvK 62938975


Website by Folibee